เอเชียซอฟท์แจ้งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

HOME > NEWS > IR NEWS

  • |
  • Date : Nov 22, 2016

 
          บริษัท  เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2559
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา14.30 น. ณ ห้องสเปซ บำร์ เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทำวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283–5 ชั้น 28
          ถนนรำมคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ

  

  

  

  

  

โดยมีรายละเอียดรายงานการประชุมดังนี้  http://www.asiasoft.co.th/download/MinutesOfTheEGM-1-2016.pdf

ASIASOFT NEWSMORE+

IR NEWSMORE+

CSR NEWSMORE+

©2014 Asiasoft Corporation Public Company Limited. All Rights Reserved.