เอเชียซอฟท์ แจ้งเอกสารการจองหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

HOME > NEWS > IR NEWS

  • |
  • Date : Nov 24, 2016


บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้งหนังสือการจัดสรรหุ้น 

ตามรายละเอียดดังนี้  http://www.asiasoft.co.th/download/RO_Package.pdf
 
©2014 Asiasoft Corporation Public Company Limited. All Rights Reserved.