ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับ Warrant Asiasoft เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

HOME > NEWS > IR NEWS

  • |
  • Date : Jun 02, 2017


 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประทศไทย ได้มีคำสั่งรับ Warrant Asiasoft เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
โดยสามารถซื้อขายได้ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

 

รายละเอียดดังนี้

ภาษาไทย >> http://www.asiasoft.co.th/download/as-ro-warrant-th.pdf

ภาษาอังกฤษ >> http://www.asiasoft.co.th/download/as-ro-warrant-en.pdf


©2014 Asiasoft Corporation Public Company Limited. All Rights Reserved.