เอเชียซอฟท์ เปิดบ้านต้อนรับ เยาวชนโครงการ NEXT - GEN CAREERS By KTB

HOME > NEWS > CSR NEWS

  • |
  • Date : Aug 22, 2017

 
          เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 คณะเยาวชนจากโครงการ NEXT - GEN CAREERS By KTB  เข้าร่วมดูงานสาย ไอที ในบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยโครงการ NEXT - GEN CAREERS By KTB เป็นโครงการที่แนะนำเยาวชนให้ก้าวทันเทรนด์อาชีพแห่งโลกอนาคตที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสค้นหาและพัฒนาศักยภาพของ และต่อยอดไปสู่การตัดสินใจเลือกอาชีพได้ตามความถนัดและเหมาะสมกับตนเอง
 
         ภายในงานเป็นการพาน้องๆที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 25 คน มาสัมผัสกับสภาพการทำงานจริงๆ  โดยมีคุณกิตติพงษ์  พฤกษอรุณ  รองกรรมการผู้จัดการ  ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำสายอาชีพต่างๆของบริษัทให้น้องๆได้รู้จัก  นอกจากนี้ยังได้ร่วมพูดคุยเจาะลึกการทำงานในสายงานอาชีพ Game Developer / Game Publisher โดยคุณนิติรัฐ แสงชัยอรุณ จากบริษัท มิริน อินโนเวชั่น และได้ให้น้องๆเดินชมการทำงานจริงในงานแผนกต่างๆในบริษัท ทั้งงานด้าน Customer Service /Creative/Marketing/Game Project  ซึ่งยังได้เปิดโอกาสให้น้องๆได้ร่วมทดลองทำงานจริง ทั้งการแคสเกม, การถ่ายภาพในสตูดิโอ ซึ่งสร้างความสนุกและประทับใจให้กับน้องๆในโครงการเป็นอย่างมาก

 

 

 

 

  

 


 
©2014 Asiasoft Corporation Public Company Limited. All Rights Reserved.