แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน ระบบเติมเงิน Playmall เริ่ม 31 มกราคม 2561

HOME > NEWS > ASIASOFT NEWS

  • |
  • Date : Dec 01, 2017
               

             บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ผู้ให้บริการความบันเทิงออนไลน์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุมประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย  ขอเรียนแจ้งผู้ใช้บริการทุกท่านให้ทราบว่า ทางบริษัทฯ จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน ระบบเติมเงิน Playmall เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเติมเงินมากขึ้น โดยเริ่มใช้ในวันที่ 31 มกราคม 2561 เป็นต้นไป รายละเอียด ดังนี้

 
               ในการปรับระบบครั้งนี้ บริษัททำเพื่อให้ลูกค้าเกิดความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น และเรายังคงจะพัฒนาต่อไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการใช้งานของลูกค้าและการบริการที่ดีขึ้น
 
 สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center  02-725-0000

ASIASOFT NEWSMORE+

IR NEWSMORE+

CSR NEWSMORE+

©2014 Asiasoft Corporation Public Company Limited. All Rights Reserved.