เอเชียซอฟท์ ร่วมบริจาคสิ่งของและเครื่องใช้สำนักงาน ให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

HOME > NEWS > CSR NEWS

  • |
  • Date : Apr 20, 2018
       

 
          คุณวรรณสิกา เชื้อชาติไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)เป็นตัวแทนร่วมบริจาคสิ่งของและและเครื่องใช้สำนักงาน ให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่อสนับสนุนการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส โดยมีคุณชรัส เจ้าหน้าที่มูลนิธิเป็นตัวแทนรับมอบ 
 
   

ASIASOFT NEWSMORE+

IR NEWSMORE+

CSR NEWSMORE+

©2014 Asiasoft Corporation Public Company Limited. All Rights Reserved.