บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

HOME > NEWS > IR NEWS

  • |
  • Date : Apr 24, 2018

 
          23 เมษายน 2561  บริษัท  เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยมี  คุณตัน เตียว ลิม (ลำดับที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ  คุณปราโมทย์ สุดจิตพร (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) รองประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณเลิศชาย กันภัย (ลำดับที่ 2 จากขวา) กรรมการ  และกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ Space Bar ชั้น28 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ถ.รามคำแหง
 
   

    

   

   

  

  


 
©2014 Asiasoft Corporation Public Company Limited. All Rights Reserved.