CSR
โครงการ Gamers Love Dad

เกมเมอร์เลิฟแด๊ด เป็๋นโครงการที่เอเซียซอฟท์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และการแสดงความรักพ่อของผู้เล่นเกมออนไลน์ โดย จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน
รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายไอเทมเสื้อเหลือง ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ นำทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ผ่านกองการในพระองค์ สำนักราชเลขาธิการ ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และ ร่วมสมทบทุนให้แก่มูลนิธิ ที่ทำงานเพื่อเยาวชน อาทิ มูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิเด็ก มูลนิธิไทยรัฐ มูลนิธิบางกอกโพสต์ และ มูลนิธิฐานเศรษฐกิจ


Gamers Love Dad ปี 1
Gamers Love Dad ปี 2
Gamers Love Dad ปี 3
Gamers Love Dad ปี 4
Gamers Love Dad ปี 5
Gamers Love Dad ปี 6
Gamers Love Dad ปี 7
Gamers Love Dad ปี 8
Gamers Love Dad ปี 9
Gamers Love Dad ปี 10การพัฒนาด้านการศึกษา และ เพิ่มทักษะการเรียนรู้ ถือเป็นพื้นฐานสำคัญ ของการส่งเสริมเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
เอเชียซอฟท์ จึงได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ พัฒนาความรู้
และโอกาสทางการศึกษา เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความรู้ อันนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน


เอเชียซอฟท์ บริจาคอุปกรณ์เน็ตเวิร์คเพื่อสนับสนุนการศึกษา แก่โรงเรียนพระดาบส

คุณเลิศชาย กันภัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนร่วมบริจาคอุปกรณ์เน็ตเวิร์คสภาพใช้งานได้ จำนวน 19 เครื่อง ให้แก่ โรงเรียนพระดาบส โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุก ประธานคณะกรรมการจัดหาทุนมูลนิธิพระดาบส และดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียน การสอนให้แก่นักเรียนโรงเรียนพระดาบสต่อไป เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
เอเชียซอฟท์ บริจาคอุปกรณ์เน็ตเวิร์คเพื่อสนับสนุนการศึกษา แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณวินัย วิมุกติ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนร่วมบริจาคอุปกรณ์เน็ตเวิร์คสภาพใช้งานได้ จำนวน 17 เครื่อง ให้แก่ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาต่อไป เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559

เอเชียซอฟท์ บริจาคหนังสือเรียนให้แก่ห้องสมุดเพื่อน้อง โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ จ.สระแก้ว

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคหนังสือเรียน ให้แก่ห้องสมุดเพื่อน้อง โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นห้องสมุดที่บริษัทเอเชียซอฟท์ได้ร่วมสมทบทุน จัดสร้างขึ้น เมื่อปี 2552 ในโครงการ ปันน้ำใจเพื่อน้อง เพื่อประโยชน์ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร สำหรับในปี 2559 บริษัทเอเชียซอฟท์ได้ร่วมบริจาคหนังสือเพิ่มเติมในหมวดวิชาต่างๆ ได้แก่ ความรู้ทั่วไป สารคดี นิทาน นวนิยายสำหรับเยาวชน การ์ตูนความรู้ และหมวดส่งเสริมความรู้สำหรับเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กๆในทุกระดับชั้นได้รับความรู้ และความเพลิดเพลินจากหนังสือทุกหมวดได้อย่างเต็มที่ ถือเป็นกเป็นการส่งเสริมการรักการอ่านให้กับเด็กอีกด้วย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559

Asiasoft Sharing : แบ่งรักปันสุข สร้างรอยยิ้มให้น้อง มอบตุ๊กตาและอุปกรณ์ระบายสีให้ผู้ป่วยเด็ก

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Asiasoft Sharing : แบ่งรักปันสุข สร้างรอยยิ้มให้น้อง ด้วยการรับบริจาคตุ๊กตา สมุดภาพระบายสี และของเล่นต่างๆในสภาพดี เพื่อแบ่งปั นให้แก่ผู้ป่วยเด็กที่ต้องพักฟื้นในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) โดยสิ่งของทั้งหมด ได้รับบริจาคจากผู้บริหาร และเพื่อนพนักงานจำนวนมาก ซึ่งตุ๊กตาและสมุดภาพระบายสีทั้งหมดนี้ ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการนำไปแจกให้แก่ผู้ป่วยเด็กต่อไป เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558
เอเชียซอฟท์สานฝันสร้างรอยยิ้มมอบรองเท้าผ้าใบเพื่อน้อง

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิสันติสุข จัดกิจกรรมมอบรองเท้าผ้าใบเพื่อน้อง จากโครงการ Asiasoft Moving Forward วิ่งเพื่อสุขภาพ ให้แก่น้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาจาก โรงเรียนเทศบาลวัดบ้านโกรกกราก ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อให้น้องๆ ที่ขาดแคลนได้มีรองเท้าไว้ใส่มาโรงเรียน และทำกิจกรรมต่างๆ โดยมีอาจารย์สุภาภรณ์ จิรสุขศิริ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558

โครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง

โครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง เป็นกิจกรรมที่ เอเชียซอฟท์ จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน โดยมีจุดมุ่งหมาย ที่ต้องการให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เล่นเกมออนไลน์ของเอเชียซอฟท์ ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม อาทิ ทาสีอาคารเรียน เลี้ยงอาหารกลางวัน ทำกิจกรรมสันทนาการ มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และ ทุนการศึกษาแก่นักเรียน


ปันน้ำใจเพื่อน้อง ปี 1

ปันน้ำใจเพื่อน้อง ปี 2

ปันน้ำใจเพื่อน้อง ปี 3

ปันน้ำใจเพื่อน้อง ปี 4โครงการบริจาคคอมพิวเตอร์มือสองเพื่อน้อง

โครงการบริจาคคอมพิวเตอร์มือสองเพื่อน้อง เกิดขึ้นโดยมุ่งหวังที่จะให้โครงการฯนี้ ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยส่งเสริม และขยายโอกาสให้กับเยาวชนที่ห่างไกลได้มีโอกาสศึกษาความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


โครงการสร้างห้องสมุดให้น้อง

เอเชียซอฟท์ ร่วมสนับสนุนโครงการสร้างห้องสมุดให้น้อง ด้วยการมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในการก่อสร้าง และ จัดซื้อหนังสือใหม่ เข้าห้องสมุด ถือเป็นการนำร่องจัดสร้างห้องสมุดในถิ่นทุรกันดาน ณ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ จ.สระแก้ว


เอเชียซอฟท์ส่งมอบความสุขให้น้อง

เอเชียซอฟท์ จัดกิจกรรม "เอเชียซอฟท์ส่งมอบความสุขให้น้อง" โดยผู้บริหาร และ พนักงาน ได้มีร่วมในการส่งมอบความสุขในวันเด็กให้เยาวชนตามมูลนิธิ, แหล่งชุมชน และโรงพยาบาลต่าง ๆ ร่วมกัน 10 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสอนคนตาบอด (ราชวิถี), โรงพยาบาลจุฬา, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ชุมชนหลังแมคโครรังสิต, ชุมชนคลองสว่าน รังสิต, ชุมชนใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะ, ชุมชนเล่าซือ บางซื่อ, ชุมชนดอนสนิท บางซื่อ, ชุมชนจันทร์เกษมบางซื่อ และ ชุมชนพัฒนาชุมชนใหม่แฟลต 19-22 คลองเตยเอเชียซอฟท์มุ่งเน้นการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้แก่เยาวชน
รวมทั้งเพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม ผ่าน กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆเอเชียซอฟท์ บริจาคพาติชั่น สนับสนุนสาธาณประโยชน์แก่สังคม

คุณกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนร่วมบริจาคพาติชั่นมือสองสภาพดีของบริษัท จำนวน 132 ชิ้น ให้แก่มูลนิธิสวนแก้ว เพื่อให้มูลนิธินำไปทำสาธารณะประโยชน์แก่สังคมต่อไป เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559

เอเชียซอฟท์ ร่วมใจปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์ธรรมชาติสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมพิเศษ "รวมพลังปลูกป่าชายเลน" นำคณะผู้บริหารและพนักงานกว่า 70 คน ร่วมปลูกต้นโกงกางจำนวน 200 ต้น ในพื้นที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญและปลูกฝังจิตสำนึกของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่ให้ประโยชน์ทั้งในด้านป่าไม้ ประมง และยังช่วยรักษาและเสริมสร้างระบบนิเวศของประเทศเราให้ยั่งยืน เมื่อวันที่12 มิถุนายน 2558

AS จิตอาสา รวมพลัง "คัด-คีย์-แพ็ค"

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม AS จิตอาสา "คัด-คีย์-แพ็ค" เพื่อให้พนักงานได้ร่วมเป็นจิตอาสา ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ในครั้งนี้ ได้นำพนักงานกว่า20คน ร่วมเข้าโครงการ "คัด คีย์ แพ็ค" ณ มูลนิธิกระจกเงา ถ.วิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558


เอเชียชอฟท์ มอบเงินช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล จำนวน 100,000 บาท

29 เมษายน 2558 นายวินัย วิมุกติ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน มอบเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ที่ประเทศเนปาล โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ
เอเชียซอฟท์ จัดกิจกรรมวันแม่ Gamer Can Do ปลูกข้าวเลี้ยงน้อง

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ " Gamer Can Do ปลูกข้าวเลี้ยงน้อง" เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในเดือนสิงหาคม ที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 3‐4 สิงหาคม 2556 โดย เอเชียซอฟท์ ได้มอบเงิน 30 , 000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรผสมผสาน และมอบสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันให้กับมูลนิธิอีกด้วย
เอเชียซอฟท์ จากการประมูลในงาน Net Cafe Seminar 2013 ให้แก่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำเงินรายได้จำนวน 12,800 บาท จากการประมูลสินค้าไอที ที่ได้รับการสนับสนุนสินค้าจาก GIGABYTE ภายในมหกรรมสัมมนาร้านเน็ต Net Cafe Seminar 2013 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เพิ่มความรู้ในการบริหารจัดการร้านอินเตอร์เน็ต จัดขึ้นทั่วประเทศ มอบให้แก่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีคุณโฉมยงค์ ทองหลาง เจ้าหน้าที่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานในมูลนิธิ
"AS จิตอาสา" ร่วมทำดีที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ

พนักงานเอเชียซอฟท์จัดกิจกรรม AS จิตอาสา เพื่อมอบรอยยิ้มให้แก่ผู้พิการทางสายตา ที่มูลนิธิชว่ยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป์ราชวิถี บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับมูลนิธิฯ เพื่อใช้ในการดำเนินงานต่างๆ และนำปฎิทินเก่า จากพนักงานมามอบให้ จำนวน กว่า 400 อันเพื่อนำไปผลิตสื่อการเรียนการสอน สว่นหนึ่งของกิจกรรมดีๆ ของเอเชียซอฟท์ โดย คุณรสพร นิวาตวงศ์กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ
เอเชียซอฟท์ จัดกิจกรรม"Gamers Can Do นมนี้เพื่อน้อง"เพื่อให้น้องๆผู้ด้อยโอกาสได้มีนมดื่

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)พร้อมด้วยตัวแทนเกมเมอร์และพนักงานเข้าร่วมโครงการ "Gamers Can do นมนี้เพื่อน้อง"ได้เดินทางไปมอบนมให้มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ซอยเสือใหญ่ประชาอุทิศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสครบรอบ 84 พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนอกจากจะนำนมไปมอบให้กับมูลนิธิฯ แล้วยังได้มอบสิ่งของที่จำเป็นพร้อมกับเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆในมูลนิธิฯด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น
เอเชียซอฟท์ จิตอาสา หนึ่งแรงกาย หนึ่งแรงใจ ร่วมพลังช่วยผู้ประสบภัยนํ้าท่วม

เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ค่ายเกมอันดับหนึ่ง ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วมด้วยการร่วมพลัง หนึ่งแรงกาย หนึ่งแรงใจของพนักงานชาวเอเชียซอฟท์ เป็นทีมงาน AS จิตอาสาลงพื้นที่ร่วมกับทีมทหารที่ชุมชมวัดดอนเมืองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วมด้วยการแจกนํ้าดื่มและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น พร้อมกระจายกำลังเหล่าทีม ASจิตอาสาร่วมปั้น EM Ball อุปกรณ์บำบัดนํ้าท่วมขังที่เน่าเสียสำหรับผู้ประสบภัยนํ้าท่วมในพื้นที่ต่างๆ ณ โครงการบานาน่าแฟมิลี่ปาร์กใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีอารีย์
เอเชียซอฟท์ฯ มอบเงิน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วมปี 54

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงิน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี 2554 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นโดยมอบเงินบริจาคไปยังโครงการต่างๆที่มีส่วนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยนํ้าท่วม ยอดเงินในการบริจาค 1,016,400 บาท พร้อมทั้งร่วมบริจาคนํ้าดื่ม 200 โหล
เอเชียซอฟท์ มอบเงิน 3 แสนบาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ญี่ปุุ่น

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำทางด้านความบันเทิงออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุุ่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยมีนายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคผ่านทางครอบครัวข่าว 3 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยญี่ปุุ่น เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท โดยมีคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา และ คุณพิชญทัฬน์ จันทร์พุฒ เป็นผู้รับมอบ ณ ช่อง 3 อาคารมาลีนนท์
เอเชียซอฟท์ มอบเงินจำหน่าย คิงซอฟท์ 1 ล้านบาท สมทบทุนโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต Kingsoft Internet Security9+ ให้กับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อให้นำไปพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
เอเชียซอฟท์ร่วมสนับสนุน การสัมมนา "การใช้อินเตอร์เน็ตเชิงสร้างสรรค์เพื่ออนาคตสดใสของเยาวชนไทยยุคไซเบอร์"

บริษัทเอเชียซอฟท์ ร่วมสนับสนุน การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจัดงานสัมมนาขึ้นในหัวข้อ"การใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเชิงสร้างสรรค์ เพื่ออนาคตสดใสของเยาวชนไทยยุคไซเบอร์" ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ภายในงานนี้มี นักเรียน คณะอาจารย์ และ ผู้ปกครองเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานต่างๆมาร่วมให้ความรู้ ซึ่งบริษัทเอเชียซอฟท์ ก็ได้ร่วมให้ความรู้และความเข้าใจแก่เยาวชน ผู้ปกครอง และ อาจารย์ ในเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นเล่นเลือกเกมให้เหมาะสมของแต่ละวัย การพัฒนาศักยภาพในการใช้ทักษะทางด้านไอซีทีเพื่อการพัฒนาอาชีพในอนาคต
เอเชียซอฟท์ผูดโครงการ "ทำดี ไม่ต้องรอ"ประเดิม "รณรงค์ป้องกันไข้หวัด 2009" ในร้าน อินเตอร์เน็ตเอคาเฟ่

เอเชียซอฟท์ จัดทำโครงการ "ทำดีไม่ต้องรอ" นำร่องด้วยกิจกรรม 'รณรงค์ ป้องกันไขห้วัด 2009' ในร้านอินเตอร์เน็ตเอเคาเฟ่ โดยทีมงานเอเชียซอฟทื เดินสายรณรงค์ให้ร้านอินเตอร์เน็ตเหน็ความสำคัญของการร่วมป้องกันไขห้วัด 2009 พร้อมแจกเจลลา้งมือให้กับร้านอินเตอร์เน็ตกว่า 100 ร้าน ในกรุงเทพสำหรับการ ร่วมรณรงค์ ป้องกันไขห้วัด 2009 ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าอินเตอร์เน็ตเอคาเฟ่ และ ลูกค้าที่มาใช้บริการ เป็นอย่างดี
เพลย์พาร์ค ทำความดีเพื่อแม่ ส่งมอบความรัก ความอบอุ่นให้สัตว์พิการ

นายมงคล สกุลเกียรติวัฒนา ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด บริษัท เพลย์พาร์ค จำกัด ถือโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาฯ ทำความดีเพื่อแม่จากการจัดกิจกรรม "ร่วมส่ง SMS มอบความรัก ความอบอุ่นให้สุนัขและแมวพิการ ณ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปั นโน)"โดยมอบเงินสมทบทุนจำนวนรวมทั้งสิน 42,500 บาท จากการส่ง SMS พร้อมมอบอาหารให้สุนัข และ แมว พิการเพื่อให้ทางมูลนิธิฯ นำไปใช้ซื้ออาหาร และ ดูแลรักษาพยาบาล สัตว์พิการ และ สัตว์เร่ร่อนต่อไป
โครงการ Gamers Can Do

เอเชียซอฟท์ฯ จัดกิจกรรม...รวมพลังช่วยเหลือน้องๆ นักเรียน และโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมกับโครงการ "Gamers Can Do รวมพลังน้ำใจ ช่วยเด็กไทย พ้นภัยน้ำท่วม" ตอน "พับขา พาตะลุย" โดยเชิญชวนเหล่าเกมเมอร์ทั่วประเทศ...ร่วมกันบริจาคเงินผ่านช่องทาง @Cash และ เลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียน ข้าวของเครื่องใช้ ผ้าห่ม ให้กับนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ จังหวัดนครราชสีมา นครสวรรค์ และอยุธยา เป็นจำนวนเงินกว่า 600,000 บาท


เอเชียซอฟท์ ช่วยเหลือผู้ประสบแผ่นดินไหว

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินสมทบทุนจำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวชาวเฮติ ผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ณ ตึกมาลีนนท์
โดย คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา และทีมครอบครัวข่าวเป็นตัวแทนในการรับมอบ

เพาะพันธุ์ความสนุก เพาะปลูกความผูกพัน

เอเชียซอฟท์ นำผู้เล่นเกมออนไลน์ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ร่วมกิจกรรมปลูกข้าวในแปลงนาสาธิต ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ข้าวไทย

เพลย์พาร์ครวมพลังกรีน

เพลย์พาร์ค ชวนผู้เล่นเกมออนไลน์ร่วมกิจกรรมการปลูกปะการังบนเว็บไซต์ เพลย์พาร์คดอทคอม รวมทั้งพาผู้เล่นเกมออนไลน์ เดินทางไปปลูกปะการังที่แหล่งอนุรักษ์ปะการังที่เกาะขาม อำเภอสัตหีบ

"จากประสบการณ์และศักยภาพในการดำเนินธุรกิจด้านความบันเทิงออนไลน์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอเชียซอฟท์พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่ทางภาครัฐจัดขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังในการช่วยผลักดัน
การพัฒนาสังคมไทย ให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ"เกมคุณธรรม 2

เพลย์พาร์ค ชวนผู้เล่นเกมออนไลน์ร่วมกิจกรรมการปลูกปะการังบนเว็บไซต์ เพลย์พาร์คดอทคอม รวมทั้งพาผู้เล่นเกมออนไลน์ เดินทางไปปลูกปะการังที่แหล่งอนุรักษ์ปะการังที่เกาะขาม อำเภอสัตหีบ

DSI Thailand Game Summit

เอเชียซอฟท์ ร่วมกับ กรมสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI, กรมพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน, กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานประชุมสุดยอดแนวทางแก้ไขปัญหาเกมในประเทศไทย "DSI Thailand Game Summit" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง แก่ประชาชน ครูอาจารย์ และผู้ปกครอง ตลอดจนการผลักดันให้เกิดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เน้นปฎิบัติได้จริง
โครงการเกมล้างพันธุ์ยาเสพติด ร่วมกับ ปปส.

เอเชียซอฟท์ให้การสนับสนุนโครงการ เกมล้างพันธุ์ยาเสพติด จัดโดย สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ปปส. ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ ประกวดออกแบบแฟลชเกม และประกวดคำขวัญ ต่อต้านยาเสพติด งานมหกรรมต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้เยาวชนได้รู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด

การสัมมนา "การสืบสวนปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางอินเตอร์เน็ต"

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรม "การสืบสวนปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางอินเตอร์เน็ต" เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ตที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิด และยังเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางอินเตอร์เน็ต
การสัมมนา "ประกอบกิจการร้านเกม และคาราโอเกะให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้อย่างไร"

กระทรวงวัฒนธรรมแห่งชาติ จัดงานประชุมสัมมนาในหัวข้อ "ประกอบกิจการร้านเกม และคาราโอเกะให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้อย่างไร" โดยเชิญ ผู้ประกอบการ ร้านอินเตอร์เน็ต และร้านคาราโอเกะ เข้าร่วมฟัง บรรยายพิเศษ ในหัวข้อต่างๆอันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็น

การบรรยายพิเศษ เรื่อง 'นโยบายกระทรวงวัฒนธรรมในการดูแลประกอบกิจการร้านวีดีทัศน์'การอภิปรายเรื่อง 'การประกอบกิจการร้านเกมให้สร้างสรรค์และปลอดภัยได้อย่างไร' โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานรัฐ และ ตัวแทนจากผู้ประกอบการร่วมบรรยายและแสดงแง่คิดในมุมต่างๆ

มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ บก.ปศท.

เอเชียซอฟท์ มอบคอมเพิวเตอร์ให้ กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้ใน ศูนย์ข้อมูล กอง บก.ปศท. ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการตรวจสอบข้อมูลสำคัญต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถปฎิบัติงานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นโครงการเอเชียซอฟท์เปิดบ้านต้อนรับ

ด้วยความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความบันเทิงออนไลน์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอเชียซอฟท์ เปิดโอกาสในการเป็น Knowledge Center ให้เยาวชน ,สถานศึกษา ,ส่วนราชการ เข้ามาศึกษาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านการให้บริการเกมออนไลน์ และ การทำงานด้านเว็บไซต์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ทางเทคโนโลยี

Corporate Social Responsibility

เราพร้อมนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มาพัฒนาสังคมไทยในยุค Digital life ให้เป็นสังคมแห่งความรู้ที่ไม่มีสิ้นสุด ทั้งทางด้านเทคโนโลยี การศึกษา และการพัฒนาเยาวชนให้รู้จักแบ่งเวลา ใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์ ตลอดจนการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นพันธกิจของชาวเอเชียซอฟท์ เพื่อให้สังคมไทยพัฒนาต่อเนื่องไปอย่างยั่งยืน


©2015 Asiasoft Corporation Public Company Limited. All Rights Reserved.