คำถามทั่วไป
การจัดการข้อมูลผู้ดูแลร้าน
ติดตั้งและอัพเดทโปรแกรม
ปัญหา Network ภายในร้าน
ตั้งค่าควบคุมร้านค้า
ระบบราคา คูปอง และ...
ระบบรายงาน
การสำรองข้อมูล
คำถามที่พบบ่อย
Home > คำถามที่พบบ่อย

คำถามทั่วไป

   กรณีที่ต้องการแก้ไขเวลาในการใช้งานของลูกค้า เช่น พิมพ์เวลาใช้งานให้ลูกค้าผิด ต้องทำอย่างไร?
   มีระบบเตือนก่อนหมดเวลาหรือไม่?
   การแก้ไขในส่วนของภาษาที่เครื่องลูก ทำอย่างไรบ้าง?


การจัดการข้อมูลผู้ดูแลร้าน

   หากทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของสมาชิก @Cafe รหัสผ่านที่ใช้เข้าระบบ @Cafe Solution จะเปลี่ยนไปด้วยหรือไม่?
   กรณีที่ลืมรหัสผ่าน จะเข้าระบบ @Cafe Solution ต้องทำอย่างไร?
   ในกรณีที่เปลี่ยนรหัสผ่านเข้าตัวโปรแกรมแล้วลืมรหัสผ่าน มีวิธีการแก้ไขอย่างไร?
   ลูกค้าไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้ หลังจากกรอก หมายเลขร้าน/รหัสผ่าน แจ้งว่าหมายเลขและ รหัสผ่านไม่ถูกต้อง ต้องทำอย่างไร?


การติดตั้งและอัพเดทโปรแกรม

   ต้องการ Remove โปรแกรมที่เครื่องลูกต้องทำอย่างไร?
   หากจะทำการ Format เครื่อง ตัวข้อมูลในเครื่องจะหายหรือไม่?


ปัญหาเกี่ยวกับ Network ภายในร้าน

   กรณีที่ Internet หลุดจะสามารถใช้งานโปรแกรมนี้ได้หรือไม่ แล้วโปรแกรมนี้จำเป็นต้องต่อ Internet หรือไม่?
   วิธีการตรวจสอบ IP เครื่องในร้านทำอย่างไร ตรวจสอบได้กี่วิธี?
   ในกรณีที่ตั้ง IP แบบอัตโนมัติ ต้องการเปลี่ยนมาใช้ IP แบบกำหนดเองต้องทำอย่างไร?
   ใช้แบบ Obtain IP แต่พอแก้ IP เป็นแบบ following IP แล้ว ปรากฏว่า เครื่องนั้นไม่สามารถใช้ Internet ได้ ต้องแก้ไข อย่างไร?
   ติดตั้งโปรแกรมไปแล้วทั้งเครื่องแม่และเครื่องลูก แต่ขึ้นข้อความไม่สามารถเชื่อมต่อ มีขั้นตอนการตรวจสอบ และแก้ไขอย่างไร บ้าง?
   ถ้าเครื่องลูกใส่หมายเลข IP ของเครื่องแม่ผิด มีวิธีการแก้ไขอย่างไร?
   ถ้าเครื่องแม่ใส่หมายเลข IP ของเครื่องลูกผิด มีวิธีการแก้ไขอย่างไร?


ตั้งค่าควบคุมร้านค้า

   วิธีการ Set แผนผังเครื่องในร้านต้องทำอย่างไร?
   อยากทราบวิธีการย้ายที่นั่ง (ลูกค้าย้ายเครื่อง) ต้องทำอย่างไร?
   รีโมตดูเครื่องลูกค้าไม่ได้ เกิดจากสาเหตุอะไร แก้ไขอย่างไร?


ระบบราคา คูปอง และการชำระค่าบริการ

   มีวิธีทำให้ตัวโปรแกรมเครื่องลูกปิดตัวเองหลังชำระค่าบริการได้ไหม?
   ลูกค้าซื้อชั่วโมงและใช้งานไปแล้ว ได้แค่ครึ่งเดียวที่ซื้อ และกลับมาเล่นใหม่ พบว่าชั่วโมงไม่ลด เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไร?
   Print คูปองไม่ได้ แก้ไขอย่างไร?
   อยากได้วิธีทำคูปองแบบละเอียดครับ เนื่องจากไม่เข้าใจในวิธีใช้งาน


ระบบรายงาน

   ตรวจสอบรายงานประจำวันทำอย่างไร?


การสำรองข้อมูล

   ลูกค้าที่ต้องการย้ายข้อมูลจากโปรแกรมเดิมมาที่ @Cafe Solution ต้องดำเนินการอย่างไร?