Browsing Category

IR News

เอเชียซอฟท์ จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากบริษัทฯ ติดเครื่องหมาย“C”เพราะฐานะทางการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2561

เอเชียซอฟท์ แจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)…

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

เอเชียซอฟท์ แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญสิทธิ (AS-W1) ครั้งที่ 2

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (AS-W1) ครั้งที่ 2

เอเชียซอฟท์ เผยผลประกอบการไตรมาส 1 เตรียมบุกตลาดต่างประเทศอีกครั้ง พร้อมเปิดตัวธุรกิจใหม่…

15 พฤษภาคม 2561  : บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แถลงผลการดำเนินการในไตรมาส 1 ปี 2561  พร้อมเผยกลยุทธ์ใหม่ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดเกม โดยเน้นที่การรักษาฐานและขยายส่วนแบ่งการตลาดในแต่ละประเทศ…

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

23 เมษายน 2561  บริษัท  เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยมี  คุณตัน เตียว ลิม (ลำดับที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ  คุณปราโมทย์ สุดจิตพร (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) รองประธาน…

เอเชียซอฟท์ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

บริษัท  เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  (มหาชน) กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ สเปช บาร์ อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร์  ชั้น 28 ถ.รามคำแหง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

เอเชียซอฟท์ แจงผลประกอบการปี 2560 พลิกกลับมีผลกำไร มั่นใจปีหน้ายิ่งเติบโต

27 กุมภาพันธ์ 2561   :  บริษัท เอเชียซอฟท์  คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แถลงผลประกอบการปี 2560 ซึ่งพลิกจากขาดทุนเป็นเติบโตทางด้านผลกำไร โดยปัจจัยหลักเป็นผลจากการเติบโตทางด้านรายได้ของเกม PC และเกมมือถือที่เปิดให้บริการ…

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และชื่อกรรมการล่วงหน้า

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และชื่อกรรมการล่วงหน้า