Contact Us - ติดต่อบริษัท
ติดต่อบริษัท
Asiasoft
ติดต่อบริษัท ภาษาไทย English Version
บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 อาคาร ยู.เอ็ม. ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชั้น 28 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2769-8888 แฟ็กซ์. 0-2717-4250-1
Asiasoft
ฝ่ายบริการลูกค้า :

    บริการด้วยใจ ฉับไว 24 ชม.

    Tel : Call Center 1750 เปิดบริการ 07.00 - 23.00 น.
ฝ่ายสื่อสารองค์กร :

    สำหรับหน่วยงานราชการ/เอกชน และบุคคลทั่วไป ติดต่อขอข้อมูลต่างๆ หรือเยี่ยมชมบริษัทฯ

    E-mail : corpcom@asiasoft.co.th
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ :

    สำหรับนักวิเคราะห์และนักลงทุนทั่วไป ติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และ ข้อมูลต่างๆด้านหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

    E-mail : ir@support.asiasoft.co.th
ฝ่ายขาย :

    ให้คำปรึกษา/แนะนำเกี่ยวกับร้าน Internet cafe

    E-mail : sale@asiasoft.co.th
ฝ่ายขายโฆษณา :

    สำหรับหน่วยงานราชการ/เอกชน และบุคคลทั่วไป ที่สนใจลงสื่อโฆษณาของบริษัทฯ

    E-mail : biz@thinkplusdigital.com
ฝ่ายส่งเสริมการขาย : ส่งเสริมการขายบริการ ระบบสมาชิก @Cafe' และสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ

    E-mail : trading@asiasoft.co.th
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ :

    ศึกษาและพัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ หาวิธีการใหม่เพื่อเข้าถึงตลาดที่มีอยู่ วิเคราะห์และค้นหาพันธมิตรใหม่ในธุรกิจ หรือการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันของบริษัท ตอบสนองความต้องการของที่มีอยู่ในตลาด

    E-mail : bd_group@asiasoft.co.th
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล :

    สำหรับบุคลลทั่วไป ติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ

    E-mail : recruit@asiasoft.co.thดู Asiasoft Corporation Public Company Limited. ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าasiasoft