โครงการ Gamers Love Dad

    เป็นโครงการที่เอเซียซอฟท์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และการแสดงความรักพ่อของผู้เล่นเกมออนไลน์ โดย จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน

   รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายไอเทมเสื้อเหลือง ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ นำทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ผ่านกองการในพระองค์ สำนักราชเลขาธิการ ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และ ร่วมสมทบทุนให้แก่มูลนิธิ ที่ทำงานเพื่อเยาวชน อาทิ มูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิเด็ก มูลนิธิไทยรัฐ มูลนิธิบางกอกโพสต์ และ มูลนิธิฐานเศรษฐกิจGamer Love Dad ปี 10 พลังความดีคูณ 10 อัปเลเวลแห่งการให้ แบ่งปันน้ำใจไม่รู้จบ

   บริษัท เอเชียซอฟท์ คอปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณเกมเมอร์ทุกท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการ Gamers Love Dad ปี10 "พลังความดีคูณ 10 อัปเลเวลแห่งการให้ แบ่งปันน้ำใจไม่รู้จบ" โครงการดีๆเพื่อสังคม ที่ส่งเสริมให้เหล่าเกมเมอร์ได้รู้จักการให้และร่วมทำความดี ด้วยการร่วมแรงร่วมใจซื้อ ไอเทมพิเศษ Love Dad เพื่อสมทบทุนเงินบริจาค เป็นยอดรวมทั้งหมด 4.2 ล้านบาท

   โครงการ Gamers Love Dad ปี 10 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เกมเมอร์ได้ร่วมกิจกรรมแสดงความรักพ่อ และร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือสังคมผ่านการซื้อไอเทมพิเศษ ซึ่งจัดเป็นประจำต่อเนื่องระหว่างวันที่ 1- 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยในปีนี้ มีกิจกรรมให้เกมเมอร์ได้ร่วมทำความดีด้วยการร่วมแรงรวมใจซื้อไอเทมจากเกมในเครือ Playpark ได้แก่ AUDITION, CABAL, DRAGON NEST, ELSWORD, GRANADO ESPADA, PHANTASY STAR, RAGNAROK, YULGANG ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากเหล่าเกมเมอร์

    โดยเอเชียซอฟท์ จะเป็นตัวแทนเกมเมอร์ทุกท่านนำเงินบริจาคทั้งหมดโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายไปมอบให้กับ มูลนิธิใน พระบรมราชูปถัมภ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของเด็กและเยาวชน และด้านการศึกษาทั้งหมด 9 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เพื่อให้มูลนิธิต่างๆได้นำไปใช้ในการดำเนินงานช่วยเหลือและช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ดีขึ้น ซึ่งผลตอบรับจากความสำเร็จของโครงการ Gamers Love Dad ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ทำให้มียอดเงินบริจาครวมที่ได้นำไปช่วยเหลือสังคมสูงถึง 65,232,596 ล้านบาทGamer Love Dad ปี 9 คลิกดี ทำดี ร่วมกันทำดีตามแนวทางของพ่อ

   บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ Gamers Love Dad ปี 9 ภายใต้คอนเซ็ปต์ คลิกดี ทำดี ร่วมกันทำดีตามแนวทางของพ่อตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้เล่นเกมออนไลน์ได้แสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

   โครงการ Gamers Love Dad ปี 9 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เกมเมอร์ได้ร่วมกันทำความดี ตามแนวทางของพ่อ ผ่านกิจกรรมต่างๆที่เอเชียซอฟท์ได้เตรียมไว้ให้เหล่าเกมเมอร์ร่วมทำความดีคืนสู่สังคม ด้วยการร่วมซื้อไอเทมพิเศษที่จัดเตรียมไว้ โดยรายได้จากการจำหน่ายไอเทมพิเศษนำไปสมทบทุนมูลนิธิต่างๆในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของเด็กและเยาวชน และยังมีกิจกรรมที่เหล่าเกมเมอร์จะได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการลงนามถวายพระพรผ่านเว็บไซต์ พร้อมด้วยกิจกรรมพิเศษให้เกมเมอร์ทั้งหลายได้บอกรักพ่อหลวงผ่าน Social Network กับกิจกรรม Share My Love

   เอเชียซอฟท์ ขอขอบคุณเกมเมอร์ทุกท่านที่ร่วมกัน ทำดี ตามแนวทางของพ่อ ด้วยการซื้อไอเทมจาก 15 เกมดังผ่านโครงการ Gamers Love Dad ปีที่ 9 "คลิกดี ทำดี ร่วมกันทำดีตามแนวทางของพ่อ" ร่วมรายได้จากการจำหน่ายไอเทม love dad ในปีที่ 9 สูงถึง 3.3 ล้านบาท สำหรับเงินทั้งหมดนี้จะนำไปช่วยเหลือสังคม ผู้ยากไร้ และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน ซึ่งเอเชียซอฟท์จะเป็นตัวแทนเกมเมอร์ นำไปมอบให้กับมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนและด้านการศึกษา รวมทั้งหมด 9 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก จากความสำเร็จของโครงการ Gamers Love Dad ตลอด 9 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ทำให้มียอดเงินบริจาคสะสมสูงถึง 61,032,596 บาทGamers Love Dad ปี 8 "Sharing"แบ่งปันเพื่อบอกรักพ่อ

   บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ Gamers Love Dad ปี 8 ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Sharing"แบ่งปันเพื่อบอกรักพ่อ ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้เล่นเกมออนไลน์ได้แสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

    โครงการ Gamers Love Dad ปี 8 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เกมเมอร์ได้ร่วมแบ่งปันความรัก และ ความสุขสู่สังคม ถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมภายในเกมที่ให้เพื่อนๆได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อพ่อ ด้วยการร่วมแรงร่วมใจซื้อไอเทม Love Dad เพื่อให้เอเชียซอฟท์ เป็นตัวแทนเพื่อนในการนำเงินไปร่วมสมทบทุนมูลนิธิในพระบรมชูปถัมภ์ ของพ่อหลวง และมูลนิธิต่างๆที่ช่วยเหลือเด็กๆ นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านเว็บไซต์ที่เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้เกมเมอร์ มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีในวโรกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพครบ 86 พรรษา อีกด้วย    เอเชียซอฟท์ ขอขอบคุณเกมเมอร์ทุกท่านที่ร่วมกันแบ่งปันเพื่อบอกรักพ่อ ผ่านการซื้อไอเทมจาก 19 เกมดังผ่านโครงการ Gamers Love Dad ปีที่ 8 "Sharing" แบ่งปันเพื่อบอกรักพ่อ ร่วมรายได้จากการจำหน่ายไอเทม love dad ปีที่ 8สูงถึง 6.7 ล้านบาท สำหรับเงินทั้งหมดนี้จะนำไปช่วยเหลือสังคม แบ่งปันโอกาสผู้ยากไร้ และสร้างความรู้ ให้กับเยาวชน ซึ่งเอเชียซอฟท์จะเป็นตัวแทนเกมเมอร์ นำไปมอบให้กับมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนและด้านการศึกษา รวมทั้งหมด 13 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน มูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มูลนิธิฐานเศรฐกิจ มูลนิธิหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ มูลนิธิแสง-ไซกี้ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

    จากความสำเร็จของโครงการ Gamers Love Dad ตลอด 8 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน เงินบริจาคสะสมมียอดถึง 56,903,786 บาท ที่ได้นำไปมอบให้มูลนิธิต่างๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.asiasoft.co.th/lovedad8/Gamers Love Dad ปี 7 "ทำให้พ่อ"

   สู่ปีที่ 7 กับโครงการ Gamers love dad โครงการดีๆที่ให้เพื่อนๆ เหล่าเกมเมอร์ ได้แสดงความรู้สึกที่มีต่อพ่อ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่เอเชียซอฟท์ฯ จัดขึ้น เช่น กิจกรรมภายในเกมที่ให้เพื่อนๆได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อพ่อ หรือ การร่วมแรงรวมใจซื้อไอเทม Love Dad เพื่อให้เอเชียซอฟท์ฯ เป็นตัวแทนเพื่อนในการนำเงินไปร่วมสมทบทุน โครงการในพระบรมชูปถัมภ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความรักต่อพ่อหลวง โดยยอดรวม 6 ปี ที่ผ่านมี มียอดสมทบทุนสูงถึง 40,503,786 บาท ถึงเวลาแล้วที่เพื่อนๆ เกมเมอร์จะมาร่วมกัน "ทำดีเพื่อพ่อ" โห้โลกจารึกว่าเราเป็นกลุ่มเกมเมอร์ที่รักพ่อที่สุดในโลก กับโครงการ Gamers love dad ปี 7 โดยร่วมกัน ซื้อไอเทม Love Dad ซึ่งรายได้ทั้งหมดไม่มีการหักค่าใช้จ่าย จะนำไปสมทบทุนมูลนิธิในพระบรมชูปถัมภ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมูลนิธิต่างๆที่ช่วยเหลือเด็กๆ โดยยอดบริจาคจากโครงการ Gamers love dad ปี 7 รวม 9.7 ล้านบาท

    ขอขอบคุณพลังน้ำใจจากเกมเมอร์ทุกคนที่ร่วมใจแสดงพลังรักพ่อ และช่วยเหลือสังคมผ่านการซื้อไอเทมจากเกมในเครือทั้งหมด 27 เกม ในโครงการ Gamers Love Dad ปี 7 "ทำดีเพื่อพ่อ" สานฝันสร้างอนาคตเพื่อน้อง หลังสรุปยอดการบริจาคซื้อ ไอเทมเกมดังในเครือทั้งหมดรวม 9.7 ล้านบาท เงินส่วนนี้จะไปช่วยเพิ่มโอกาสด้านการศึกษา ให้กับเยาวชน และพัฒนาสังคมผ่านมูลนิธิต่างๆ ซึ่งเอเชียซอฟท์เองตระหนักถึงความสำคัญ เรื่องการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษากับเยาวชนมาโดยตลอด รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม เพื่อให้เยาวชนเติบโตขึ้นไปอย่างมีคุณภาพ" ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเป็นตัวแทนนำเงินบริจาคทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย นำไปมอบให้กับมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนและด้านการศึกษา อาทิ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนและด้านการศึกษา "ตามรอยพ่อ ตามรอยปณิธานสร้างคน"

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.asiasoft.co.th/lovedad7/Gamers Love Dad ปี 6

   บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ Gamers Love Dad ปี 6 ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ทำให้พ่อ" ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้เล่นเกมออนไลน์ได้แสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

    โครงการ Gamers Love Dad ปี 6 เปิดโอกาสให้เกมเมอร์ได้ทำสิ่งดีๆ ให้คนอื่นเดินตาม "ให้ได้" ตามพระราชปณิธานของพ่อหลวงของเรา โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมกับเอเชียซอฟท์ คอมมูนิตี้ของเกมเมอร์ยิ่งใหญ่ที่ใส่ใจสังคม และ เป็นการสานต่อโครงการเพื่อสังคม (CSR Project) หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อเป็นสื่อกลางการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและการแสดงความรักพ่อของผู้เล่นเกมออนไลน์

เอเชียซอฟท์ ขอขอบคุณทุกพลังน้ำใจ จากเกมเมอร์สู่เด็กและเยาวชน
ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย
… กับยอดสมทบทุนกว่า 9. 9 ล้านบาท

    เอเชียซอฟท์, เพลย์พาร์ค และ ฟันบ็อกซ์ ขอขอบคุณทุกพลังน้ำใจ ในการร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่สู่สังคม กับโครงการ Gamers Love Dad ปี 6 "ทำให้พ่อ" ซึ่งในปีนี้ มีเกมเมอร์ร่วมซื้อไอเทม Love Dad จาก 20 เกมดังของ เอเชียซอฟท์, เพลย์พาร์ค และฟันบ็อกซ์ เป็นจำนวนมาก โดยรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ สมทบทุนเข้าโครงการ Gamers Love Dad อีกทั้งกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมแสดงความรักพ่อ ด้วยการโพสต์ข้อความบอกรักพ่อ การร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ และกิจกรรม Hand Up...Care Dad ก็ได้รับเสียงตอบรับแบบล้นหลาม

    ทำให้โครงการ Gamers Love Dad ปี 6 นี้ มียอดสมทบทุนรวม 9,951,924 บาท นับรวมยอดสมทบทุนของ โครงการตลอด 6 ปี ที่ผ่านมารวมกว่า 41 ล้านบาท รายได้ทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ นำทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ผ่านกองการในพระองค์ สำนักราชเลขาธิการ ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา, มูลนิธิอานันทมหิดล, มูลนิธิราชประชานุเคราะห์, มูลนิธิพระดาบส, มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ นอกจากนั้นร่วมสมทบทุนให้แก่มูลนิธิที่ดำเนินงานเพื่อเยาวชน อาทิ มูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชน, มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก, มูลนิธิเด็ก, มูลนิธิไทยรัฐ, มูลนิธิบางกอกโพสต์ และ มูลนิธิฐานเศรษฐกิจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.asiasoft.co.th/lovedad6/Gamers Love Dad ปี 5

    บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ Gamers Love Dad ปี 5 ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Together more Power" ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกผู้เล่นเกมออนไลน์ได้แสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช

    โครงการ Gamers Love Dad ปี 5 Together more Power เป็นการสานต่อโครงการเพื่อสังคม (CSR Project) หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อเป็นสื่อกลางการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และการแสดงความรักพ่อของผู้เล่นเกมออนไลน์

   รายได้ทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่ายใด นำทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ผ่านกองการในพระองค์ สำนักราชเลขาธิการ ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และ ร่วมสมทบทุนให้แก่มูลนิธิ ที่ทำงานเพื่อเยาวชน อาทิ มูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิเด็ก มูลนิธิไทยรัฐ มูลนิธิบางกอกโพสต์ และ มูลนิธิฐานเศรษฐกิจ เพื่อ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.asiasoft.co.th/lovedad5/Gamers Love Dad ปี 4

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดินหน้าจัดโครงการรักพ่อสไตล์เกมเมอร์ 'เกมเมอร์เลิฟแด้ด ปี4' ภายใต้แนวคิด ตามรอยพ่อ ตามรอยปณิธานสร้างคน หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยจัดงานแถลงข่าว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 ณ อาคารดับเบิ้ลเอบุ๊ค

    เอเชียซอฟท์ ,เพลย์พาร์ค และ ฟันบ็อกซ์ ขอขอบคุณ ทุกพลัง ไม่ว่าจะเป็นเกมเมอร์ ,ลูกค้าสมาชิกร้านอินเตอร์เน็ตเอคาเฟ่ ,ดีลเลอร์ และบุคคลทั่วไป ที่เป็นกุญแจสำคัญในการร่วมสร้างปรากฎการณ์บอกรักพ่อ ของชุมชนเกมออนไลน์ ให้ประสบความสำเร็จ และใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ กับโครงการ "เกมเมอร์เลิฟแด้ด ปี 4" ภายในแนวคิด "ตามรอยพ่อ ตามรอยปณิธานสร้างคน"

    ซึ่งในปีนี้ ถือได้ว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสูงที่สุด กว่า 1 แสนคน ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทได้จัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการซื้อไอเทมเลิฟแด้ดจาก17 เกมดัง ของเอเชียซอฟท์, เพลย์พาร์ค และฟันบ็อกซ์ ,การประมูลแรร์ไอเทม จาก 10 เกม ของบริษัทเอเชียซอฟท์ และเพลย์พาร์ค ,การจำหน่ายเสื้อสัญลักษณ์โครงการเกมมอร์เลิฟแด้ด ในราคาตัวละ 250 บาท โดยรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ สมทบทุนเข้าโครงการเกมเมอร์เลิฟแด้ด และรายได้ส่วนหนึ่งจากการเติมเงินเอแคช (@Cash) ผ่านช่องทาง mPAY, mPAY STATION และ @Cash Online

อีกทั้งกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมแสดงความรักพ่อ ด้วยการโพสต์ข้อความบอกรักพ่อ หรือร่วมลงนามถวายพระพร ออนไลน์ ผ่านไมโครไซต์ที่บริษัทจัดทำขึ้น หรือ กิจกรรมทาง Mini Play+ ทางเว็บไซต์ www.playpark.com ก็ได้รับเสียงตอบรับแบบล้นหลาม ทำให้โครงการเกมเมอร์เลิฟแด้ดปี 4 นี้ มียอดสมทบทุนรวม 6,072,196 บาท (หกล้านเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาท) และรายได้ร่วมสมทบทุนตลอด 4 ปีที่ผ่านมารวม 22 ล้านบาท

รายได้ทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่ายใด นำทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ผ่านกองการในพระองค์ สำนักราชเลขาธิการ ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และ ร่วมสมทบทุนให้แก่มูลนิธิ ที่ทำงานเพื่อเยาวชน อาทิ มูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิเด็ก มูลนิธิไทยรัฐ มูลนิธิบางกอกโพสต์ และ มูลนิธิฐานเศรษฐกิจ เพื่อ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติต่อไป

ลำดับ มูลนิธิ/ โครงการ จำนวนเงินสมทบ (บาท) วันที่มอบ
1. มูลนิธิชัยพัฒนา 1,072,196 31 พฤษภาคม 2553
2. มูลนิธิอานันทมหิดล 1,000,000
3. มูลนิธิพระดาบส 1,000,000
4. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 1,000,000
5. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 1,000,000
6. โครงการสารานุกรมไทยเพื่อเยาวชน 1,000,000
7. มูลนิธิแสงไซกี้ (เดลินิวส์) 100,000 6 พฤษภาคม 2553
8. มูลนิธิไทยรัฐ 200,000 10 พฤษภาคม 2553
9. มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 100,000 11 พฤษภาคม 2553
10. มูลนิธิฐานเศรษฐกิจ 100,000 11 พฤษภาคม 2553
11. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก 100,000 12 พฤษภาคม 2553
12. มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก 100,000 14 พฤษภาคม 2553
13. Bangkok post Foundation 100,000 14 พฤษภาคม 2553
รวมทั้งสิ้น 6,872,196  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.asiasoft.co.th/lovedad4/Gamers Love Dad ปี 3

    โครงการ "Gamers Love Dad ปี 3" จัดขึ้นภายใต้คอนเซปท์ "รวมพลังรักพ่อ" เพื่อให้เกมเมอร์และบุคคลทั่วไปได้แสดงความจงรักภักดีต่อพ่อหลวง และเป็นพื้นที่ให้ชาวเกมเมอร์ได้มารวมพลังกันบอกรักพ่อ ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การโพสต์รอยยิ้มเพื่อพ่อ, การส่งข้อความบอกรักพ่อ,การทำ Love Dad E-card ,การประกวดภาพแสดงพลังรักพ่อในเกมต่างๆ, การร่วมใจสวมใส่ไอเท็มเหลืองให้กับตัวละครจาก 11 เกม ที่เข้าร่วมโครงการ คือ Ragnarok Online, MapleStory, Yulgang, Audition, Granado Espada ,Caba Onlinel,Free style ,Sudsen Attack และ Ghost online จากบริษัทเอเชียซอฟท์ และ 2 เกม จากบริษัท ฟันบ็อกซ์ จำกัด 3 Kingdoms Online, HY Online และ การร่วมสมทบทุนผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะสมทบทุนผ่านบัตร @Cash การโอนเงินผ่านบัญชี สมทบทุนผ่านกล่องรับที่ร้านตัวแทนจำหน่าย รวมทั้งการประมูลแรร์ไอเทม ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2551 - 31 มกราคม 2552 และมีรายได้สมทบทุน 6,671,427 บาท

    รายได้ทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่ายใด นำทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ผ่านกองการในพระองค์ สำนักราชเลขาธิการ ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และ ร่วมสมทบทุนให้แก่มูลนิธิ ที่ทำงานเพื่อเยาวชน อาทิ มูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิเด็ก มูลนิธิไทยรัฐ มูลนิธิบางกอกโพสต์ และ มูลนิธิฐานเศรษฐกิจ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.asiasoft.co.th/lovedad3/Gamers Love Dad ปี 2

   โครงการ "Gamers Love Dad ปี 2" จัดขึ้นภายใต้คอนเซปท์ "รักพ่อแต่ไม่กล้าบอก" โดยเปิดโอกาสให้เกมเมอร์ได้บอกรักพ่อผ่านกิจกรรมอาทิ การลงนามในสมุดถวายพระพรอิเล็กทรอนิกส์, การประกวดภาพแสดงพลังรักพ่อในเกมต่างๆ, การเขียนข้อความบอกรักพ่อ, การทำ Love Dad E-card เพื่อมอบให้คุณพ่อ และ การซื้อไอเทมสีเหลืองเพื่อสวมใส่ให้กับตัวละคร เป็นต้น โดยในปีนี้มี 7 เกมดังของเอเชียซอทฟ์เข้าร่วมโครงการคือ Ragnarok Online, TS Online, MapleStory, Yulgang, Audition, Granado Espada และ Cabal Online ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2550 และมีรายได้สมทบทุน 7,330,972 บาท

    โดยเงินรายได้ทั้งหมด เข้าร่วมสมทบทุนให้แก่ มูลนิธิและโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา, มูลนิธิอานันทมหิดล, มูลนิธิราชประชานุเคราะห์, มูลนิธิพระดาบส, มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และมอบให้แก่โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯGamers Love Dad ปี 1

   บริษัทฯ ได้จัดขึ้นเป็นปีแรก โดยมีเป้าหมายให้ผู้เล่นเกมออนไลน์ได้มีโอกาสแสดงความรักพ่อ และแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงของเรา ซึ่งบรรดาเกมเมอร์ก็ได้พร้อมใจกันซื้อไอเท็มสีเหลืองมาสวมใส่ให้กับตัวละครในเกมออนไลน์ของบริษัท คือ MapleStory, Ragnarok Online, Yulgang, Audition, TS Online และ BNB ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2549 โดยมียอดสมทบทุนจากการจำหน่ายไอเทม 3,247,839 บาท

    บริษัทฯ ได้นำรายได้ทั้งหมดทูลเกล้าฯ ถวาย และสมทบทุนผ่านโครงการในพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนี้คือ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์, โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและโครงการพระดาบสตามกระแสพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมทบทุนมูลนิธิละหนึ่งล้านบาท โดยทูลเกล้าฯ ถวาย ผ่านสำนักราชเลขาธิการโครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง

   โครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง เป็นกิจกรรมที่ เอเชียซอฟท์จัดขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เล่นเกมออนไลน์ของเอเชียซอฟท์ ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม อาทิ ทาสีอาคารเรียน เลี้ยงอาหารกลางวัน ทำกิจกรรมสันทนาการ มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนโครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง ปี 4

    เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2553 บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการ "ปันน้ำใจเพื่อน้องปี 4" เพื่อเป็นการแบ่งปันสิ่งดีๆ และส่งเสริมความรู้อันยั่งยืนให้แก่เยาวชนและชุมชนที่ห่างไกล รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม มอบหนังสือและเยี่ยมชมห้องสมุดเอเชียซอฟท์ที่โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ นอกจากนั้นยังได้บริจาคอุปกรณ์กีฬา พร้อมร่วมทำกิจกรรมสันทนาการกับน้องๆและช่วยกันปรับภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นไม้ที่โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 ณ จังหวัดสระแก้วโครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง ปี 3

    ปันน้ำใจเพื่อน้องปี 3 บริษัทฯ พาผู้บริหาร และ พนักงาน ไปร่วมส่งมอบห้องสมุดอย่างเป็นทางการ และร่วมทำกิจกรรม ปลูกต้นไม้ มอบอุปกรณ์การเรียน เลี้ยงอาหารกลางวัน และ ทำกิจกรรมสันทนาการ แข่งกีฬาสี ร่วมกับเด็กๆ ณ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552โครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง ปี 2

   ปันน้ำใจเพื่อน้องปี 2 "Trip Grow Together" บริษัทได้พาผู้บริหาร และ พนักงาน บริษัทเอเชียซอฟท์และ อาสาสมัครเกมเมอร์ ร่วมเดินทางไปพัฒนาโรงเรียนในชนบทที่ห่างไกล พร้อมทำกิจกรรมดีๆร่วมกัน อาทิ ทาสีห้องเรียน สร้างสนามกีฬาบาสเกตบอล พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้ ณ โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง จ. กาญจนบุรี ในวันที่ 14 มิถุนายน 2551โครงการปันน้ำใจเพื่อน้อง ปี 1

    กิจกรรมปันน้ำใจเพื่อน้องที่จัดขึ้นเป็นปีแรก โดยบริษัทฯ ได้นำผู้บริหาร และ พนักงาน ร่วมเดินทางไปบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา และร่วมเลี้ยงอาหารกลางงวัน พร้อมทำกิจกรรมสันทนาการกับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดช่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการบริจาคคอมพิวเตอร์มือสองเพื่อน้อง

    โครงการบริจาคคอมพิวเตอร์มือสองเพื่อน้อง เกิดขึ้นโดยมุ่งหวังที่จะให้โครงการฯนี้ ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยส่งเสริม และขยายโอกาสให้กับเยาวชนที่ห่างไกลได้มีโอกาสศึกษาความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการสร้างห้องสมุดให้น้อง

    เอเชียซอฟท์ ร่วมสนับสนุนโครงการสร้างห้องสมุดให้น้อง ด้วยการมอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในการก่อสร้าง และจัดซื้อหนังสือใหม่เข้าห้องสมุด ถือเป็นการนำร่องจัดสร้างห้องสมุดในถิ่นทุรกันดาน ณ โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ จ.สระแก้ว

ประมวลภาพการสร้างห้องสมุด

เอเชียซอฟท์ส่งมอบความสุขให้น้อง

    เอเชียซอฟท์ จัดกิจกรรม "เอเชียซอฟท์ส่งมอบความสุขให้น้อง" โดยผู้บริหาร และ พนักงาน ได้มีร่วมในการส่งมอบความสุขในวันเด็กให้เยาวชนตามมูลนิธิ, แหล่งชุมชน และโรงพยาบาลต่าง ๆ ร่วมกัน 10 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสอนคนตาบอด (ราชวิถี), โรงพยาบาลจุฬา, โรงพยาบาลรามาธิบดี, ชุมชนหลังแมคโครรังสิต, ชุมชนคลองสว่าน รังสิต, ชุมชนใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะ, ชุมชนเล่าซือ บางซื่อ, ชุมชนดอนสนิท บางซื่อ, ชุมชนจันทร์เกษมบางซื่อ และ ชุมชนพัฒนาชุมชนใหม่แฟลต 19-22 คลองเตย

ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็ก


โครงการ Gamers Can Do

   กิจกรรมรวมพลังช่วยเหลือน้องๆ นักเรียน และโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมกับโครงการ "Gamers Can Do รวมพลังน้ำใจ ช่วยเด็กไทย พ้นภัยน้ำท่วม" ตอน "พับขา พาตะลุย" โดยเชิญชวนเหล่าเกมเมอร์ทั่วประเทศ...ร่วมกันบริจาคเงินผ่านช่องทาง @Cash และ เลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียน ข้าวของเครื่องใช้ ผ้าห่ม ให้กับนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ จังหวัดนครราชสีมา นครสวรรค์ และอยุธยา เป็นจำนวนเงินกว่า 600,000 บาท


เอเชียซอฟท์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

   จากเหตุการณ์พายุฝนตกหนักต่อเนื่องเมื่อปลายปี 2553 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ และสภาพจิตใจของผู้คนจำนวนมากที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้ ทางเอเชียซอฟท์ฯ มีความห่วงใย เดินหน้าให้การช่วยเหลือทันทีแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร้านสมาชิก @Cafe' ร่วมถึงการช่วยเหลือโรงเรียนในต่างจังหวัด

เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาทุกข์อย่างเร่งด่วน ทางบริษัทฯได้ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมเป็นจำนวนเงิน 900,000 บาท พร้อมด้วยน้ำดื่ม 200 โหล เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วมโดยบริจาคผ่านทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก ครอบครัวข่าวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 53 และ อสมท ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม


เอเชียซอฟท์ ช่วยเหลือผู้ประสบแผ่นดินไหว

บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินสมทบทุนจำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวชาวเฮติ ผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ณ ตึกมาลีนนท์


เพาะพันธุ์ความสนุก เพาะปลูกความผูกพัน

เอเชียซอฟท์ นำผู้เล่นเกมออนไลน์ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ร่วมกิจกรรมปลูกข้าวในแปลงนาสาธิต ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ข้าวไทย

เพลย์พาร์ครวมพลังกรีน

เพลย์พาร์ค ชวนผู้เล่นเกมออนไลน์ร่วมกิจกรรมการปลูกปะการังบนเว็บไซต์ เพลย์พาร์คดอทคอม รวมทั้งพาผู้เล่นเกมออนไลน์ เดินทางไปปลูกปะการังที่แหล่งอนุรักษ์ปะการังที่เกาะขาม อำเภอสัตหีบ

โครงการเอเชียซอฟท์ส่งเสริมกิจกรรมภาครัฐ

   จากประสบการณ์และศักยภาพในการดำเนินธุรกิจด้านความบันเทิงออนไลน์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียซอฟท์พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่ทางภาครัฐจัดขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังในการช่วยผลักดัน การพัฒนาสังคมไทย ให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพเกมคุณธรรม 2

    กรมการศาสนา มอบหมายให้เอเชียซอฟท์ฯ เผยแพร่เกมคุณธรรม 2 ในโครงการวัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา ทั่วประเทศ โดยจัดการแข่งขันเกมคุณธรรม เพื่อให้เยาวชนไทย ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับธรรมะผ่านสื่อเกมออนไลน์ อย่างสร้างสรรค์
DSI Thailand Game Summit

    เอเชียซอฟท์ ร่วมกับ กรมสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI, กรมพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน, กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานประชุมสุดยอดแนวทางแก้ไขปัญหาเกมในประเทศไทย "DSI Thailand Game Summit" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง แก่ประชาชน ครูอาจารย์ และผู้ปกครอง ตลอดจนการผลักดันให้เกิดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เน้นปฎิบัติได้จริงโครงการเกมล้างพันธุ์ยาเสพติด ร่วมกับ ปปส.

    เอเชียซอฟท์ให้การสนับสนุนโครงการ เกมล้างพันธุ์ยาเสพติด จัดโดย สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ปปส. ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ ประกวดออกแบบแฟลชเกม และ ประกวดคำขวัญ ต่อต้านยาเสพติด , งานมหกรรมต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้เยาวชน ได้รู้ถึงโทษภัยของยาเสพติดมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ บก.ปศท..

    เอเชียซอฟท์ มอบคอมเพิวเตอร์ให้ กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี เพื่อนำไปใช้ใน ศูนย์ข้อมูล กอง บก.ปศท. ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการตรวจสอบข้อมูลสำคัญต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถปฎิบัติงานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นการสัมมนา "การสืบสวนปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางอินเตอร์เน็ต"

    บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรม "การสืบสวนปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางอินเตอร์เน็ต" เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ตที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิด และยังเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางอินเตอร์เน็ต

การสัมมนา การสืบสวนปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางอินเตอร์เน็ต

การสัมมนา"ประกอบกิจการร้านเกมและคาราโอเกะให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้อย่างไร"

    กระทรวงวัฒนธรรมแห่งชาติ จัดงานประชุมสัมมนาในหัวข้อ "ประกอบกิจการร้านเกม และคาราโอเกะให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้อย่างไร" โดยเชิญ ผู้ประกอบการ ร้านอินเตอร์เน็ต และร้านคาราโอเกะ เข้าร่วมฟัง บรรยายพิเศษ ในหัวข้อต่างๆอันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็น การบรรยายพิเศษ เรื่อง 'นโยบายกระทรวงวัฒนธรรมในการดูแลประกอบกิจการร้านวีดีทัศน์'การอภิปรายเรื่อง 'การประกอบกิจการร้านเกมให้สร้างสรรค์และปลอดภัยได้อย่างไร' โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานรัฐ และ ตัวแทนจากผู้ประกอบการร่วมบรรยายและแสดงแง่คิดในมุมต่างๆ

โครงการเอเชียซอฟท์เปิดบ้านต้อนรับ

ด้วยความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความบันเทิงออนไลน์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียซอฟท์ เปิดโอกาสในการเป็น Knowledge Center ให้เยาวชน ,สถานศึกษา ,ส่วนราชการ เข้ามาศึกษาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานด้านการให้บริการเกมออนไลน์ และ การทำงานด้านเว็บไซต์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเปิดโลกทัศน์ทางเทคโนโลยี©2015 Asiasoft Corporation Public Company Limited. All Rights Reserved.