ASIASOFT ALL STAR BATTLEAsiasoft All Star Battle ครั้งที่ 5

จัดขึ้นวันที่ 18-19 สิงหาคม 2555 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ

มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 20,000 คน
มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 518 คน
มีเกมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 10 เกม
ได้แก่ Ragnarok, Cabal, Granado Espada, Atlantica, Yulgang, Twelvesky 2, Rohan, Dragon Nest, Lost Saga, DotA
Asiasoft All Star Battle ครั้งที่ 4

จัดขึ้นวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2552 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 10,000 คน
มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 457 คน
มีเกมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 9 เกม
ได้แก่ Twelvesky 2, Aika Online, Atlantica, Cabal, Ghost Online, Granado Espada, Ragnarok, Rohan, Yulgang
Asiasoft All Star Battle ครั้งที่ 3

จัดขึ้นวันที่ 4-5 กันยายน 2553 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ

มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 15,000 คน
มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 478 คน
มีเกมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 9 เกม
ได้แก่ Atlantica, Cabal, Granado Espada, Rohan, Yulgang, Twelvesky 2, Ghost Online, Sudden Attack, RagnarokAsiasoft All Star Battle ครั้งที่ 2

จัดขึ้นวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2552 ณ เอสพลานาด

มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 6,000 คน
มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 478 คน
มีเกมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 5 เกม
ได้แก่ Atlantica, Sudden Attack, Cabal, Yulgang, Ghost Online
Asiasoft All Star Battle ครั้งที่ 1

จัดขึ้นวันที่ 24-25 มกราคม 2552 ณ สยามพารากอน

มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 8,000 คน
มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 338 คน
มีเกมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 7 เกม
ได้แก่ Audition, Freestyle, Granado Espada, Yulgang, Ghost Online, Cabal, Sudden Attack©2015 Asiasoft Corporation Public Company Limited. All Rights Reserved.