@Passport / @ID - @Passport/@ID คืออะไร
@Passport/@ID คืออะไร

    @Passport คือ ระบบรวบรวมและจัดการไอดีเกมทุกเกมในเครือเอเชียซอฟท์
    

    @ID คือ ระบบใหม่ที่จะทำให้การเข้าเล่นเกมในเครือเอเชียซอฟท์ง่ายดายยิ่งขึ้น เพียงแค่สมัคร @ID เอาไว้ เพียงเท่านี้ ก็จะ สามารถเล่นเกมได้ทุกๆ เกมแล้วค่ะ

Asiasoft

                หมายเหตุ: เริ่มใช้ @ID ตั้งแต่เกม Sudden Attack เป็นต้นไปโดยจะไม่มีผลกับเกมที่เปิดมาก่อนหน้านี้

Asiasoft
หน้าต่อไป