elsCharacter

Gamer Love Dad ปี 9

คลิกดี ทำดี ร่วมกันทำดีตามแนวทางของพ่อ

คลิกดี ทำดี ร่วมกันทำดีตามแนวทางของพ่อ ถึงเวลาที่เหล่าเกมเมอร์ทั้งหลายจะได้ร่วมทำความดีตามแนวทางของพ่อกันอีกครั้งในโครงการ Gamer Love Dad ปี9 ภายใต้แนวคิด “คลิกดี ทำดี ร่วมกันทำดีตามแนวทางของพ่อ” ผ่านกิจกรรมต่างๆที่เอเชียซอฟท์ได้เตรียมไว้ให้เหล่าเกมเมอร์ร่วมทำความดีคืนสู่สังคม ด้วยการร่วมซื้อไอเทมพิเศษที่จัดเตรียมไว้ โดยรายได้จากการจำหน่ายไอเทมพิเศษนี้ โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบทุนมูลนิธิต่างๆในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของเด็กและเยาวชน และยังมีกิจกรรมที่เหล่าเกมเมอร์จะได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการลงนามถวายพระพรผ่านเว็บไซต์ และในปีนี้ได้มีกิจกรรมพิเศษให้เกมเมอร์ทั้งหลายได้บอกรักพ่อหลวงผ่าน Social Networkกับกิจกรรม Share My Love เพียงโชว์ภาพตัวละครของตนเองแล้วบอกรักพ่อหลวงใน Facebook และ Instagram แล้ว hashtags #Gamerlovedad เพื่อจัดทำเป็น Photobook และนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายในลำดับต่อไป

จะกี่ปีผ่านไป พวกเราเหล่าเกมเมอร์ ก็ยังคงคิดดีทำดีตามแนวทางของพ่อผ่านโครงการ GAMERS LOVE DAD ซึ่งมียอดบริจาครวมแล้วกว่า 58 ล้านบาท ในปีที่ 9 นี้ ตัวเลขจะเพิ่มพูนมากขึ้น เพียงร่วมใจกันคลิกซื้อไอเทมในโครงการฯรายได้จะสมทบทุนมูลนิธิต่างๆ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เกี่ยวกับเด็กและการศึกษา โดยไม่หักค่าใช้จ่าย

ขอบคุณพลังเกมเมอร์ที่ร่วมบริจาคเงิน รวม 3.3 ล้านบาท

เอเชียซอฟท์ ขอขอบคุณเกมเมอร์ทุกท่านที่ร่วมกัน ทำดี ตามแนวทางของพ่อ ด้วยการซื้อไอเทมจาก 15 เกมดังผ่านโครงการ Gamers Love Dad ปีที่ 9 "คลิกดี ทำดี ร่วมกันทำดีตามแนวทางของพ่อ” ร่วมรายได้จากการจำหน่ายไอเทม love dad ในปีที่ 9 สูงถึง 3.3 ล้านบาท สำหรับเงินทั้งหมดนี้จะนำไปช่วยเหลือสังคม ผู้ยากไร้ และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน ซึ่งเอเชียซอฟท์จะเป็นตัวแทนเกมเมอร์ นำไปมอบให้กับมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนและด้านการศึกษา รวมทั้งหมด 9 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก จากความสำเร็จของโครงการ Gamers Love Dad ตลอด 9 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ทำให้มียอดเงินบริจาคสะสมสูงถึง 61,032,596 บาท ที่ได้นำไปมอบให้มูลนิธิต่างๆ ดูกันว่า เงินที่สมทบทุนผ่านการซื้อไอเทม love dad ในทุกๆปีนั้น นำช่วยเหลือสังคมและมูลนิธิต่างๆอย่างไรบ้าง

ไอเทมสมทบทุน Gamers Love Dad 9

3kingdoms

เสื้อชมพูรักพ่อใหม่ชาย

เสื้อชมพูรักพ่อใหม่หญิง

รายละเอียดไอเทม

8inw

ปีก: ปีกทอง

สกิลเซียน: ปีกทอง

ป้ายตั้งร้าน: Gamer Love Dad

กาชาปองรักพ่อ

รายละเอียดไอเทม

Audition

Love Dad Wings 2014

รายละเอียดไอเทม

Cabal

Love Dad Package

Lovedad Yellow Suit 30D

รายละเอียดไอเทม

เข้าสู่ Website

DC Universe Online

Trinket: SERVO

รายละเอียดไอเทม

Dragon nest

Light’s Spirit Wing 90 Day

รายละเอียดไอเทม

เข้าสู่ Website

Elsword

Father’s day anniversary mantle

รายละเอียดไอเทม

เข้าสู่ Website

Granado Espada

สัตว์เลี้ยงมังกรทอง

รายละเอียดไอเทม

เข้าสู่ Website

Phantasy Star Online 2

A) Male character item combo

B) Female character item combo

รายละเอียดไอเทม

เข้าสู่ Website

Ragnarok Online

Love Dad Balloon

รายละเอียดไอเทม

Ragnarok Online 2

Love Dad Cape Box

รายละเอียดไอเทม

Yulgang 2

ชุดทักซิโด้เหลือง(ช)

ชุดเดรสเหลือง(ญ)

รายละเอียดไอเทม

Yulgang

ชุดคลุม LoveDad 2014

รายละเอียดไอเทม

เข้าสู่ Website

Ragnarok Online Mobile

Headgear : Golden Angel Wing

รายละเอียดไอเทม

Heroes Battle

Shiny Silver Box

รายละเอียดไอเทม

เข้าสู่ Website

กิจกรรม ชวนโหลด ชวนทำดี

เพียง Download เกม Mobile ร่วมสมทบทุน Gamers Love Dad ปี 9 อีกกิจกรรมพิเศษที่เหล่าเกมเมอร์จะได้ร่วมทำดีไปด้วยกัน กับกิจกรรม ชวนโหลด ชวนทำดี ทุก 1 ดาวน์โหลด สบทบทุน 9 บาท ด้วยการร่วมดาวน์โหลดเกม Mobile 2 เกม คือ Advance Dino และ Ragnarok Mobile ทุกๆการดาวน์โหลดร่วมสมทบทุน 9 บาท ในโครงการ Gamers Love Dad ปี9 เพื่อนำไปมอบให้มูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนและด้านการศึกษา ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ วันนี้ - 20 ธันวาคม 2557 

applero

googlero

apple

Google

กิจกรรม Share My Love

โครงการ Gamers Love Dad ปี9 นี้ เพิ่มความพิเศษให้เหล่าเกมเมอร์ได้ร่วมแสดงความรักในแบบฉบับเกมเมอร์ กับกิจกรรม “Share My Love” คือการร่วมบอกรักพ่อผ่าน Social Network เพียงโชว์ภาพตัวละครของตนเองเพื่อบอกรักพ่อ ใน Facebook และ Instagram แล้ว hashtags #Gamerlovedad ร่วมสนุก และร่วมแชร์ความรักที่มีต่อพ่อได้แล้ววันนี้......กับ Share My Love

ประมวลโครงการ Gamers Love Dad ปี 1-8

ประมวลโครงการ Gamer Love Dad ปี8

โครงการ เกมเมอร์เลิฟแด๊ด ปี 8 ภายในแนวคิด "Sharing" แบ่งปันเพื่อบอกรักพ่อ โครงการดีๆที่กลับมาอีกครั้ง กับการร่วมแบ่งปันความรัก และความสุขสู่สังคม ผ่านการซื้อไอเทม Love dad ของเกมดังในเครือทั้งหมด 19 เกม โดยมียอดรวมถึง 6.7 ล้านบาท ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายไอเทมพิเศษโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนี้ ได้นำไปสมทบทุน เข้าโครงการเกมเมอร์เลิฟแด้ด เพื่อนำไปมอบให้กับมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนและด้านการศึกษา อาทิ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนและด้านการศึกษา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติต่อไป อีกทั้งได้มีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปและเหล่าเกมเมอร์ได้ร่วมแสดงความรักพ่อ ด้วยการร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านเว็บไซต์ซึ่งมีผู้ร่วมลงนามถวายพระพรจำนวนมาก ตลอดระยะเวลา8 ปี โครงการเกมเมอร์เลิฟแด๊ด ได้รับการตอบรับจากเหล่าเกมเมอร์ด้วยดีมาโดยตลอด ทำให้มียอดเงินบริจาคสะสมสูงถึง 57,732,596 บาท

ประมวลโครงการ Gamer Love Dad ปี7

โครงการ เกมเมอร์เลิฟแด๊ด ปี 7 ภายในแนวคิด "ทำดีเพื่อพ่อ" สานฝันสร้างอนาคตเพื่อน้อง เป็นอีก 1 ปีที่เหล่าเกมเมอร์ได้ช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นผ่านการซื้อไอเทม Love dad เกมในเครือทั้งหมด 27 เกม โดยมียอดรวมถึง 9,700,000 แสนบาท เงินส่วนนี้ได้นำไปช่วยเพิ่มโอกาสด้านการศึกษา ให้กับเยาวชน และพัฒนาสังคมผ่านมูลนิธิต่างๆ ซึ่งเอเชียซอฟท์เองตระหนักถึงความสำคัญ เรื่องการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษากับเยาวชนมาโดยตลอด รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม เพื่อให้เยาวชนเติบโตขึ้นไปอย่างมีคุณภาพ" ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นตัวแทนนำเงินบริจาคทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย นำไปมอบให้กับมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนและด้านการศึกษา อาทิ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนและด้านการศึกษา สรุปยอดเงินที่ได้รับสมทบทุนจากเกมเมอร์และได้บริจาคไปทั้งหมด 7 ปี เป็นจำนวน 50,203,786 บาท

ประมวลโครงการ Gamer Love Dad ปี6

โครงการ เกมเมอร์เลิฟแด๊ด ปี 6 ภายในแนวคิด "ทำให้พ่อ" ถึงแม้จะอยู่ในช่วงน้ำท่วมแต่พลังของเกมเมอร์ก็ยังมากมายอย่ามากมายมหาศาล ทำให้โครงการ Gamers Love Dad ปี 6 นี้ มียอดสมทบทุนรวม 9,951,924 บาท เอเชียซอฟท์ เพลย์พาร์ค และ ฟันบ็อกซ์ ขอขอบคุณทุกพลังน้ำใจ ในการร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่สู่สังคม และได้ทำสิ่งดีๆ ให้คนอื่นเดินตาม อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมกับเอเชียซอฟท์ คอมมูนิตี้ของเกมเมอร์ยิ่งใหญ่ที่ใส่ใจสังคม และ เป็นการสานต่อโครงการเพื่อสังคม โดยที่รายได้ทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ นำทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ผ่านกองการในพระองค์ สำนักราชเลขาธิการ ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ นอกจากนั้นร่วมสมทบทุนให้แก่มูลนิธิที่ดำเนินงานเพื่อเยาวชน อาทิ มูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชน, มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิเด็ก มูลนิธิไทยรัฐ มูลนิธิบางกอกโพสต์ และ มูลนิธิฐานเศรษฐกิจ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติต่อไป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมแสดงความรักพ่อ ด้วยการโพสต์ข้อความบอกรักพ่อ การร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ และกิจกรรม Hand Up...Care Dad ที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างมาก สรุปยอดเงินที่ได้รับสมทบทุนจาก เกมเมอร์และได้บริจาคไปทั้งหมด 6 ปี เป็นจำนวน 40,503,786 บาท

ประมวลโครงการ Gamer Love Dad ปี5

โครงการ เกมเมอร์เลิฟแด๊ด ปี 5 ภายในแนวคิด "Together more Power เอเชียซอฟท์ ขอขอบคุณทุกพลังจากเกมเมอร์" ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษาให้เด็กไทย … กับยอดสมทบทุน 7,229,428บาท เอเชียซอฟท์ เพลย์พาร์ค และ ฟันบ็อกซ์ ขอขอบคุณทุกพลัง ในการร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่สู่สังคม กับโครงการ Gamers Love Dad ปี 5 Together more Power ซึ่งในปีนี้ มีเกมเมอร์ร่วมซื้อไอเทมเลิฟแด้ดจาก 20 เกมดังของเอเชียซอฟท์ เพลย์พาร์ค และฟันบ็อกซ์ เป็นจำนวนมาก โดยรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ สมทบทุนเข้าโครงการเกมเมอร์เลิฟแด้ด อีกทั้งกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมแสดงความรักพ่อ ด้วยการโพสต์ข้อความบอกรักพ่อ หรือร่วมลงนามถวายพระพร ออนไลน์ ผ่านไมโครไซต์ที่บริษัทจัดทำขึ้น หรือ กิจกรรมทาง Mini Play+ ทางเว็บไซต์ www.playpark.com ก็ได้รับเสียงตอบรับแบบล้นหลามสรุปยอดเงินที่ได้รับสมทบทุนจากเกมเมอร์ และได้บริจาคไปทั้งหมด 5 ปี เป็นจำนวน 30,551,862 บาท

ประมวลโครงการ Gamer Love Dad ปี4

โครงการ เกมเมอร์เลิฟแด๊ด ปี 4 ภายในแนวคิด "ตามรอยพ่อ ตามรอยปณิธานสร้างคน" กับกิจกรรมครั้งสำคัญแห่งปี ในการสร้างปรากฎการณ์บอกรักพ่อ ของชุมชนเกมออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จ และยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยในปีนี้ ถือได้ว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสูงที่สุด กว่า 1 แสนคน ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทได้จัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการซื้อไอเทมเลิฟแด้ดจาก 17 เกมดังของ เอเชียซอฟท์ เพลย์พาร์ค และฟันบ็อกซ์ การประมูลแรร์ไอเทม จาก 10 เกมของบริษัทเอเชียซอฟท์ และเพลย์พาร์ค การจำหน่ายเสื้อสัญลักษณ์โครงการเกมมอร์เลิฟแด้ด ในราคาตัวละ 250 บาท โดยรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ สมทบทุนเข้าโครงการเกมเมอร์เลิฟแด้ด และรายได้ส่วนหนึ่งจากการเติมเงินเอแคช (@Cash) ผ่านช่องทาง mPAY, mPAY STATION และ @Cash Online ตลอดเดือน ธันวาคม 2552 อีกทั้งกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมแสดงความรักพ่อ ด้วยการโพสต์ข้อความบอกรักพ่อ หรือร่วมลงนามถวายพระพร ออนไลน์ ผ่านไมโครไซต์ที่บริษัทจัดทำขึ้น หรือ กิจกรรมทาง Mini Play ทางเว็บไซต์ ก็ได้รับเสียงตอบรับแบบล้นหลาม ทำให้โครงการเกมเมอร์เลิฟแด้ดปี 4 นี้ มียอดสมทบทุนรวม 6,072,196 บาท (หกล้านเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาท) และรายได้ร่วมสมทบทุนตลอด 4 ปีที่ผ่านมารวม 22 ล้านบาท โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ บริษัท ได้นำไปมอบให้กับมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติต่อไป อาทิ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ฯลฯ สรุปยอดเงินที่ได้รับสมทบทุนจากเกมเมอร์และได้บริจาคไปทั้งหมด 4 ปี เป็นจำนวน 23,322,434 บาท

ประมวลโครงการ Gamer Love Dad ปี3

โครงการ เกมเมอร์เลิฟแด๊ด ปี 3 จัดขึ้นภายใต้คอนเซปท์ "รวมพลังรักพ่อ" เพื่อให้เกมเมอร์และบุคคลทั่วไป ได้แสดงความจงรักภักดีต่อพ่อหลวง และเป็นพื้นที่ให้ชาวเกมเมอร์ได้มารวมพลังกันบอกรักพ่อ ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การโพสต์รอยยิ้มเพื่อพ่อ การส่งข้อความบอกรักพ่อ การทำ Love Dad E-card การประกวดภาพแสดงพลังรักพ่อในเกมต่างๆ การร่วมใจสวมใส่ไอเทมเหลืองให้กับตัวละครจาก 11 เกมที่เข้าร่วมโครงการ คือ Ragnarok, MapleStory, Yulgang, Audition, Granado Espada , Cabal Online ,FreeStyle ,Sudden Attack, Ghost online จากบริษัทเอเชียซอฟท์ฯ และ 2 เกม จากบริษัท ฟันบ็อกซ์ จำกัด 3 Kingdoms Online, HY Online และการร่วมสมทบทุนผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะสมทบทุนผ่านบัตร @Cash การโอนเงินผ่านบัญชี สมทบทุนผ่านกล่องรับที่ร้านตัวแทนจำหน่าย รวมทั้งการประมูลแรร์ไอเทม ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2551 - 31 มกราคม 2552 และมีรายได้ สมทบทุน 6,671,427 บาท รายได้ทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่ายใด นำทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ผ่านกองการในพระองค์ สำนักราชเลขาธิการ ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิราประชานุเคราะห์ มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และ ร่วมสมทบทุนให้แก่มูลนิธิ ที่ทำงานเพื่อเยาวชน อาทิ มูลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มูลนิธิเด็ก มูลนิธิไทยรัฐ มูลนิธิบางกอกโพสต์ และ มูลนิธิฐานเศรษฐกิจ ซึ่งยอดเงินที่ได้รับสมทบทุนจากเกมเมอร์ 3 ปี รวมเป็นจำนวน 17,250,238 บาท

ประมวลโครงการ Gamer Love Dad ปี2

Gamers Love Dad 2 โครงการ เกมเมอร์เลิฟแด๊ด ปี 2 จัดขึ้นภายใต้คอนเซปท์ "รักพ่อแต่ไม่กล้าบอก" โดยเปิดโอกาสให้เกมเมอร์ได้บอกรักพ่อผ่านกิจกรรม อาทิ การลงนามในสมุดถวายพระพรอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดภาพแสดงพลังรักพ่อในเกมต่างๆ การเขียนข้อความบอกรักพ่อ การทำ Love Dad E-card เพื่อมอบให้คุณพ่อ และการซื้อไอเทมสีเหลืองเพื่อสวมใส่ให้กับตัวละคร เป็นต้น โดยในปีนี้มี 7 เกมดังของเอเชียซอทฟ์เข้าร่วมโครงการ คือ Ragnarok Online, TS Online, MapleStory, Yulgang, Audition, Granado Espada และ Cabal Online ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2550 และมีรายได้สมทบทุน 7,330,972 บาท โดยเงินรายได้ทั้งหมด เข้าร่วมสมทบทุนให้แก่ มูลนิธิและโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และมอบให้แก่โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งยอดเงินที่ได้รับสมทบทุน 2ปี รวมเป็นจำนวน 10,578,811 บาท

ประมวลโครงการ Gamer Love Dad ปี1

โครงการ Gamers Love Dad ได้จัดขึ้นเป็นปีแรก โดยมีเป้าหมายให้ผู้เล่นเกมออนไลน์ได้มีโอกาสแสดงความรักพ่อและแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงของเรา ซึ่งบรรดาเกมเมอร์ก็ได้พร้อมใจกันซื้อไอเทมสีเหลืองมาสวมใส่ให้กับตัวละครในเกมออนไลน์ของบริษัท คือ Maple Story, Ragnarok, Yulgang, Audition TS Online และ BNB ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้น ตั้งแต่เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2549 โดยมียอดสมทบทุนจากการจำหน่าย ไอเทม 3,247,839 บาท บริษัทฯ ได้นำรายได้ทั้งหมดทูลเกล้าฯ ถวาย และสมทบทุนผ่านโครงการในพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนี้คือ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน และโครงการพระดาบส ตามกระแส พระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมทบทุนมูลนิธิละหนึ่งล้านบาท โดยทูลเกล้าฯ ถวาย ผ่านสำนักราชเลขาธิการ