วิธีการสั่งซื้อ @Cash ง่ายๆ สำหรับผู้ใช้มือถือ AIS ระบบ One-2-Call เพียงส่ง SMS เท่านั้น ก็สามารถสั่งซื้อ @Cash โดยการตัดเงินจากมือถือของคุณได้ สามารถซื้อ @Cash ได้ 4 ราคา ดังนี้

  • @ Cash 55 บาท   พิมพ์ข้อความ “ AC ” เว้นวรรค “ 55 ” ส่งมาที่ 4666055


  • @ Cash 89 บาท พิมพ์ข้อความ “ AC ” เว้นวรรค “ 89 ” ส่งมาที่ 4666089


  • @ Cash 189 บาท พิมพ์ข้อความ “ AC ” เว้นวรรค “ 189 ” ส่งมาที่ 4666189


  • @ Cash 245 บาท พิมพ์ข้อความ “ AC ” เว้นวรรค “ 245 ” ส่งมาที่ 4666245
หมายเหตุ : ระบบสั่งซื้อ @Cash ผ่านมือถือยังไม่รองรับเครือข่าย AIS 3G 2100 สำหรับผู้เล่นที่ยังใช้ระบบเครือข่าย 3G เติมนั้น ยังสามารถทำรายการได้ตามปกติ