แจ้งปิดบริการ @Cash on mobile

       บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเรียนแจ้งผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า ทางบริษัท ฯ ปิดให้บริการ @Cash on mobile ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถสั่งซื้อ @Cash on mobile เติมเข้าเกมต่างๆ ในเครือ Playpark ได้ค่ะ

  • @ Cash 55 บาท   พิมพ์ข้อความ “ AC ” เว้นวรรค “ 55 ” ส่งมาที่ 4666055


  • @ Cash 89 บาท พิมพ์ข้อความ “ AC ” เว้นวรรค “ 89 ” ส่งมาที่ 4666089


  • @ Cash 189 บาท พิมพ์ข้อความ “ AC ” เว้นวรรค “ 189 ” ส่งมาที่ 4666189


  • @ Cash 245 บาท พิมพ์ข้อความ “ AC ” เว้นวรรค “ 245 ” ส่งมาที่ 4666245
ผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถหาซื้อ @Cash ได้จากช่องทางอื่น ๆ คลิก
 

      บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้ บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนา การให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป