Audition รับเดือนเกิดของ Audition  เติม @cash
ราคา 55 บาท สามารถเลือกรับไอเทมได้ 1 ชิ้น (จากทั้งหมด 6 ชิ้น)
รีบเติมด่วนถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้เท่านั้น!!! Audition มาเมื่อไหร่...มันส์เมื่อนั้น
ระยะเวลา เริ่ม สิ้นสุด
ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 สิงหาคม 2555
เวลา 00.00 น.
4 กันยายน 2555
เวลา 23.59 น.
ขอรับ Item Code 2 สิงหาคม 2555
เวลา 18.00 น.
5 กันยายน 2555
เวลา 23.59 น.
ใช้งาน Item Code 2 สิงหาคม 2555
เวลา 18.00 น.
6 กันยายน 2555
เวลา 23.59 น.
 

                    เพียงเติม @Cash ราคา 55  บาท ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่
          วันที่ 1สิงหาคม - 4 กันยายน 2555 จากนั้นเลือกใช้เงินเข้าเกม Audition เต็มจำนวน
          (5,500 Cash)

*** สามารถเติมซ้ำเพื่อสะสมระยะเวลาของ Item ได้ ***

 
          - จะต้องเป็นการเติม @Cash ในราคา 55  บาทจากช่องทางใดก็ได้ภายใน
            ระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น
          - ระบบโปรโมชั่น อัพเดทย้อนหลัง 1 วัน หลังจากโอนเงินเข้ากระเป๋า สามารถมารับ
            Item Code ได้ในวันถัดไปอีก 24 ชั่วโมง
          - หลังจากที่เติมเงินเข้ากระเป๋าด้วย @Cash ราคา 55 บาท แล้วจะต้องเลือกใช้เงิน
            จากกระเป๋าเข้าเกม "Audition" เต็มจำนวน (5,500 Cash) เท่านั้น จึงจะ
            สามารถร่วมโปรโมชั่นได้ โดยทำตามเงื่อนไขดังนี้
          - เลือกใช้เงินจากกระเป๋า (ดังรูป) และทำการเลือกจำนวน CASH ที่ต้องการใช้
            เป็นจำนวน 5,500  เท่านั้น
 
 
          - เมื่อทำการหักเงินเข้าเกม Auditionเต็มจำนวน (5,500 Cash) แล้ว
            หลังจากนั้น 1 วัน ให้เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนรับ Item Code ระบบจะแสดงสิทธิ์
            การรับ Item ที่หน้าระบบ เพื่อนๆก็สามารถกดรับ Item Code ได้ทันทีค่ะ
          - 1 Play ID สามารถลงทะเบียนรับโปรโมชั่นได้ไม่จำกัด
          - Item Code ไม่ผูกมัดกับ Play ID ที่เติมเงิน สามารถนำ Item Code ที่ได้จาก Play ID
             ที่ร่วมโปรโมชั่นไปเติม Play ID อื่นได้
          - ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ฯ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ของรางวัลจากโปรโมชั่น
            โดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

 เติม @Cash 55 บาท
รับไอเทม ระยะเวลา 7 วัน (มีให้เลือก 6 แบบตามเพศของตัวละคร)
 

        ขอรับ Item Code

ระยะเวลา เริ่ม สิ้นสุด
1 สิงหาคม 2555
เวลา 00.00 น.
4 กันยายน 2555
เวลา 23.59 น.
2 สิงหาคม 2555
เวลา 18.00 น
5 กันยายน 2555
เวลา 23.59 น.
2 สิงหาคม 2555
เวลา 18.00 น.
6 กันยายน 2555
เวลา 23.59 น.
 
 

** ทุกครั้งที่มีการซื้อและเติมโปรโมชั่นกรุณาเก็บ Serial Code บัตร @Cash
ที่ท่านได้รับไว้ทุกครั้งเพื่อป้องกันกรณีเกิดปัญหาจนกว่าจะได้รับของรางวัล **
 

 
 

      เงื่อนไขและการขอรับ Item Code

          1. 1 Play ID สามารถรับของรางวัล ได้ไม่จำกัด
          2. Item Code ที่ได้รับจะไม่ผูกกับ Play ID ที่เติมเงินเข้าระบบ
          3. เปิดระบบขอรับ Item Code: 2 สิงหาคม 2555 เวลา 18.00 น. - 5 กันยายน 2555
              เวลา 23.59 น.
          4. Item Code สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ : 2 สิงหาคม 2555 เวลา 18.00 น. - 
              6 กันยายน 2555 เวลา 23.59 น.
 
      เงื่อนไขในการใช้ Item Code
          1. Item Code นี้จะสามารถเติมได้กับเกม Audition เท่านั้น
          2. Code 1 Code สามารถใช้เติมรับ Item ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
          3. Code 1 Code จะได้รับ Item ตามเพศของตัวละครที่กรอกรับเท่านั้น
          4. Code ทั้งหมด จะได้รับ Item ตามระยะเวลาที่กำหนด
          5. ในกรณีที่ภายใน ID มี Item ชิ้นนั้นอยู่แล้ว แบบชั่วคราว จะทำการเพิ่มระยะเวลา
              ตามเงื่อนไขโปรโมชั่นที่กำหนด
          6. ในกรณีที่ภายใน ID มี Item ชิ้นนั้น อยู่แล้ว แบบถาวร จะไม่เกิดผลอะไร
          7. Item Code นี้จะสามารถเติมได้กับเกม Audition เท่านั้น

เพื่อนๆ ยังสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ได้ผ่านทาง www.audition.in.th
Facebook Audition Thailand (Official Page) หรือทาง Facebook PlayPark นะเจ้าคะ

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
ทีมงาน Audition Dance Online

แบ่งปันข่าวลง Facebook แบ่งปันข่าวนี้ลง Facebook